LightWEB

Østerdalsmia

Kvalitet, funksjonalitet og design

Østerdalsmia startet i sin tid som ei god, gammeldags smie med produksjon av bruksgjenstander som var etterspurt i nærmiljøet.

Så vel selskapet som produksjonen er tuftet på gode håndverkstradisjoner, kunnskap og erfaringer høstet gjennom generasjoner - om funksjonalitet, om kvalitet og om utforming.

Spesialiteten vår er bearbeiding i smijern og messing, men Østerdalsmia har gjennom årene også utviklet seg til å bli en moderne industribedrift med industriell produksjon av maskinerte deler og stålkomponenter som tilfredsstiller selv de mest kresne kunder.

Så vel produksjon som produktutvikling er tuftet på generasjoners erfaringer for utvikling av funksjonalitet, kvalitet og utforming i samsvar med byggeskikk og kultur.

Østerdalsmia har gjennom årene utviklet et bred produktspekter innenfor smijern - produkter som passer inn i så vel hytter som moderne hus bygd etter tradisjonell byggeskikk. Og som tåler dagligdags tøff bruk.

Industriell delproduksjon som tilfredsstiller selv de mest kresne kunder
Vi kan også ta på oss reparasjoner av ulik art, ta kontakt med oss.


Les mer....


Østerdalsmia har dyktige medarbeidere. Fagfolk med høy kompetanse på sveising, smiing, stansing, dreiing, maskinering og pulverlakkering betjener en moderne maskinpark:

- Dreiebenker
- Fresemaskiner
- Eksenterpresser
- Automatsag
- Platesaks
- Knekkepresse
- Propanfyrt esse
- Boreutstyr
- Pulverlakkeringsanlegg

Kvaliteten kan dokumenteres


Østerdalsmias tradisjon og image er høy kvalitet - den kvalitet som følger godt håndverk og lang erfaring, og som finnes i en kompetent arbeidsstokk.

Øterdalsmia har imidlertid tatt skrittet videre og utarbeidet et sertifiserbart og dokumenterbart kvalitets- og miljøsikringssystem i henhold til ISO 9002 og 14001.

Østerdalsmia A/S
Håmmålsfjellv. 29, N-2550 Os i Østerdalen

Telefon: +47 62 49 70 87
Telefaks: +47 62 49 75 62
Ryen Leif Olav
Mobiltelefon: +47 928 48 380
E-post: post@osterdalsmia.no 

Tilbakemeldinger

Facebook

Vær


Kart             


 Østerdalsmia ligger i utkanten av Os sentrum lengst nord i Østerdalen.
Fra nord: 12 km fra Røros.
Fra sør: 40 km fra Tynset.
(ca. 400 m fra riksvei mot Hummelfjell skitrekk. Her holder vi til i egne, forholdsvis nye og tidsriktige lokaler.


 

© LightWeb