Østerdalen

Osterdalsmia.no er ikke lenger tilgjengelig her. Vennligst prøv Facebook i stedet.

Østerdalen

Østerdalen er navnet på dalføret i Hedmark som går langs Glomma og strekker seg fra Røros til Elverum. Sidedaler som regnes som en del av Østerdalen inkluderer Atndalen, Folldal og Rendalen. Det er vanlig å dele dalføret inn i Nord- og Sør-Østerdal, hvor Tynset og Elverum er sentrum for hver sin del. Fra nord til sør i dalen bor det i dag rundt 50 800 innbyggere.

Historie

Østerdalen blir omtalt i kongesagaene fra høymiddelalderen, dog i flertallsform. Østerdalene, eller øystri dalir, bestod nemlig av fire hovedvassdrag, og dermed fantes det fire østerdaler. På slutten 1400-tallet ble Østerdalen regnet for å være et len sammen med Solør. Etter hvert ble disse med i en større lenssamling, som i 1524 skulle bli beslaglagt av Norges Riksråd.

Senere kom Østerdalen under Hamar len, og fra midten av 1500-tallet et len underlagt Akershus hovedlen. i 1586 hadde Ludvink Munk Østerdalen i forlening med Hedmark, og siden den gang ble det omtalt som et fogderi. I tiden etter vekslet Østerdalen mellom å være et eget fogderi og underlagt andre fogderi, og først på 1800-tallet ble dalen delt inn i nordre og søndre slik vi kjenner det i dag.

Naturlandskap og industri

Særlig i den sørlige delen av området er det ganske flatt og jevnt, ikke mange høyder når over skoggrensen. Sør-Østerdal er ellers et av landets aller mest skogkledde distrikter. Selv om Østerdalen generelt har nokså liten industri, finnes det likevel noe takket være det lokale råstoffet som gir grunnlag for trevareindustri og treforedling.